สมัครสมาชิก

(จำกัดสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกเฉพาะผู้เรียนซ่อมและสมาชิกแฟรนไชส์ เจ-ช็อป โมบายเท่านั้น)


* ชื่อ-นามสกุล :

* ชื่อร้านค้า :

* USERNAME : ไม่ต่ำกว่า 8 ตัว

* PASSWORD : ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร

* email :

* เบอร์โทร :

* ที่อยู่จัดส่งสิน
ค้า :


 


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "