ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือ 13-17 ธ.ค 2559

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม


2
3
1
4
5


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "