วิธีการสมัครเรียน

*** กรุณาเช็คจำนวนที่นั่งเรียนก่อนสมัคร ***

โอนเงินค่าเรียน 4,000 บาท หลักสูตรเรียน 5 วัน ที่ศูนย์ฝึกอบรม
*** หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา เพื่อยืนยันหลักฐานการสมัคร ***
(หมายเหตุ : กรณียกเลิกไม่สามารถคืนเงินได้)