เปิดรับสมัคร 16-Dec-2017 12:09:05: pm ปิดรับสมัคร 12-Jan-2018

รายชื่อผู้เข้าอบรมประจำเดือนมกราคม วันที่ 15-19 มกราคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น.

1. คุณปริญญา แก้วบุตร
2. คุณสมนึก ประภัสกรณ์
3. คุณกฤษณพันธ์ วงสาย
4. คุณบุญทัน จันทิมา
5.
6.
7.
8.

*** จำนวนที่นั่งประจำเดือน ธันวาคม ว่าง 4 ที่นั่ง ***


สิ่งที่ผู้เข้าเรียนต้องเตรียม

1. External Harddisk ว่างประมาณ 300 Gb เอามาไว้ก๊อปปี้คุ่มือการเรียนและโปรแกรมต่าง ๆ
2. สมุดปากกา

หมู่บ้านพรสวรรค์ 261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : HS5QXU

เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "