เปิดรับสมัคร 21-Apr-2019 05:25:59: am ปิดรับสมัคร 5-May-2019

รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 1 เรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม เรียน 5 วัน ค่าเรียน 4,000 บาท
รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น วันจันทร์ - ศุกร์ 6-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณกองบุญ สาธาโรจน์
2. คุณจำเนียร เพียงบุตร
3. คุณอภิชิต ชูกิจคุณ
4. คุณอัสนี กันธิยะ
5. คุณไพบูลย์ ลิขิตธนารักษ์
6. คุณกิตติคุณ ภิญโญ
7. คุณรณณรงค์ ใจแก้ว
8.

*** จำนวนที่นั่งประจำเดือนพฤษภาคม ว่างอีก 1 ที่นั่ง ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. External Harddisk ว่างประมาณ 500 Gb เอามาก๊อปปี้โปรแกรมงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2. สมุดปากการายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 2 เรียนออนไลน์ เรียน 2 วัน ค่าเรียน 1,500 บาท
รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น วันเสาร์ - อาทิตย์ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณปัญญา สอนกล้า
2. คุณบัณฑิต แก้วพฤกษ์
3. คุณศรรักษ์ นามหล้า
4. คุณปริญญา สังทองสาม
5. คุณทักษร กรกูลชน
6. คุณอนุชิดา วรพงค์
7. คุณน้ำทิพย์ แซ่เตียว
8. คุณประคอง จันทร์โส

*** จำนวนที่นั่งประจำเดือนพฤษภาคม เต็มแล้ว ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. คอมพิวเตอร์,มือถือ หรือแท็บเล็ต ติดตั้งโปรแกรม ZOOM (https://zoom.us/zoomrooms/software)
2. สมุดปากกา
3. เพิ่มเพื่อนไลน์ไอดี @jshopmobile แจ้งชื่อ-นามสกุล เข้ามาก่อนวันเริ่มเรียน 1 ชั่วโมง ทางเราจะได้แจ้งไอดีห้องของโปรแกรม ZOOM
J-SHOP MOBILE หมู่บ้านพรสวรรค์ 261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : @jshopmobile


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "