เปิดรับสมัคร 19-Feb-2019 09:53:46: pm ปิดรับสมัคร 3-Mar-2019

รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 1 เรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม เรียน 5 วัน ค่าเรียน 4,000 บาท
รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น วันจันทร์ - ศุกร์ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณทิตวรรณ แสนศรี
2. คุณป้องภพ ปัญญามิตร
3. คุณสุวรรณ ปิ๋นทิพย์
4. คุณบิณทร วงศ์รักษ์
5. คุณสมยศ พงษ์พิสิทธิ์
6. คุณกฤษดากรณ์ ทองมั่น
7.
8.

*** จำนวนที่นั่งประจำเดือนกุมภาพันธ์ ว่าง 2 ที่นั่ง ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. External Harddisk ว่างประมาณ 500 Gb เอามาก๊อปปี้โปรแกรมงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2. สมุดปากการายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 2 เรียนออนไลน์ เรียน 2 วัน ค่าเรียน 1,500 บาท
รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น วันเสาร์ - อาทิตย์ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณบรรเทา พรหมมา
2. คุณมิติ กันนะแสน
3. คุณจรัญ วรพงศ์
4. คุณนิมิตร วงศ์ษา
5. คุณประจวบ หงษ์ทอง
6. คุณชณิตา กานดา
7.
8.
9.
10.

*** จำนวนที่นั่งประจำเดือนกุมภาพันธ์ ว่าง 4 ที่นั่ง ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. คอมพิวเตอร์,มือถือ หรือแท็บเล็ต ติดตั้งโปรแกรม ZOOM (https://zoom.us/zoomrooms/software)
2. สมุดปากกา
3. เพิ่มเพื่อนไลน์ไอดี @jshopmobile แจ้งชื่อ-นามสกุล เข้ามาก่อนวันเริ่มเรียน 1 ชั่วโมง ทางเราจะได้แจ้งไอดีห้องของโปรแกรม ZOOM
J-SHOP MOBILE หมู่บ้านพรสวรรค์ 261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : @jshopmobile


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "