เปิดรับสมัคร 25-Jun-2019 04:33:13: am ปิดรับสมัคร 30-June-2019

รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 1 เรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม เรียน 5 วัน ค่าเรียน 4,000 บาท
รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น วันจันทร์ - ศุกร์ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณมงคล ศิริรักษ์
2. คุณประวิทย์ ทองมาลัย
3. คุณสิงห์คาล ชินวุฒิ
4. คุณโฆษิต มิ่งสุวรรณ
5. คุณไรวินทร์ มักผลภูมิพัชร์
6. คุณเกรียงไกร สาวะมูล
7. คุณวุฒิชัย รัตนสิริไพบูรณ์
8.

*** จำนวนที่นั่งเรียนที่ศูนย์ผึกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม ว่างอีก 1 ที่นั่ง ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. External Harddisk ว่างประมาณ 500 Gb เอามาก๊อปปี้โปรแกรมงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2. สมุดปากการายชื่อผู้สมัครเรียนแบบที่ 2 เรียนออนไลน์ เรียน 2 วัน ค่าเรียน 1,500 บาท
รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น วันเสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

1. คุณเปรม ทรงวุฒิ
2. คุณมยุรี แก้ววงนัย
3. คุณบุญทรง พงษ์พิพัฒน์
4. คุณปิยฉัตร เนาทอง
5. คุณบริวาร จันทรรักษ์
6. คุณสมิตรา ปิ่นสุวรรณ
7. คุณศรรักษ์ เปรมสุข
8. คุณกำพล บรรเทาภัย

*** จำนวนที่นั่งเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม เต็มแล้ว ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. คอมพิวเตอร์,มือถือ หรือแท็บเล็ต ติดตั้งโปรแกรม ZOOM (https://zoom.us/zoomrooms/software)
2. สมุดปากกา
3. เพิ่มเพื่อนไลน์ไอดี @jshopmobile แจ้งชื่อ-นามสกุล เข้ามาก่อนวันเริ่มเรียน 1 ชั่วโมง ทางเราจะได้แจ้งไอดีห้องของโปรแกรม ZOOM
J-SHOP MOBILE หมู่บ้านพรสวรรค์ 261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : @jshopmobile


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "