เปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 22:37 น.
- วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ผู้สมัครเรียนครบ 8 ท่าน จะปิดรับสมัครทันที)

รายชื่อผู้สมัครเรียนซ่อมโทรศัพท์มือถือ เดือนมิถุนายน หลักสูตร 5 วัน ค่าเรียน 4,000 บาท
รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น วันจันทร์ - ศุกร์ 8-12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น.

1. คุณศรัณย์ ศิริเขตต์
2. คุณรัชต์ธร ต้นมณีเจริญชัย
3. คุณจรัสพงษ์ อินศรีจันทร์
4. คุณวสันต์ ปัญญาฟู
5. คุณภัทรพล กุยแก้ว
6. คุณสมคิด ตรงจิตสุนทร
7. คุณก้องสกล บุญขันธ์
8. คุณเสริม ฝั้นคำลือ

*** จำนวนที่นั่งเรียน ประจำเดือนมิถุนายน เต็มแล้ว ***

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. External Harddisk ว่างประมาณ 500 Gb เอามาก๊อปปี้โปรแกรมงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2. สมุดปากกา
J-SHOP MOBILE หมู่บ้านพรสวรรค์ 261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : @jshopmobile


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "