ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือ 13-17 ธ.ค 2559 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
261/15 ม.3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel : 0876598889 Line Id : HS5QXU


เรียนง่าย เข้าใจง่าย เป็นเร็ว

"J-SHOP MOBILE "