วิธีการสมัครเรียน

*** กรุณาเช็คจำนวนที่นั่งเรียนก่อนสมัคร ***


โอนเงินค่าเรียน 4,000 บาท ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้


*** หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา
เพื่อยืนยันหลักฐานการสมัคร ***


หมายเหตุ : กรณียกเลิกไม่สามารถคืนเงินได้