วิธีการสมัครเรียน

*** กรุณาเช็คจำนวนที่นั่งเรียนก่อนสมัคร ***

โอนเงินค่าเรียน 4,000 บาท ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้*** หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา แจ้งชำระเงิน เพื่อยืนยันหลักฐานการสมัคร ***