วิธีการสมัครเรียน

*** กรุณาเช็คจำนวนที่นั่งเรียนก่อนสมัคร ***


โอนเงินค่าเรียน 4,000 บาท (เรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม) หรือ
โอนค่าเรียน 1,500 บาท (เรียนออนไลน์) ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้


*** หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา
เพื่อยืนยันหลักฐานการสมัคร ***