News Updates

เจ-ช็อป ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

เปิดรับสมัครประจำเดือนมีนาคม
หลักสูตรเรียน 5 วัน ค่าเรียน 4,000 บาท
รับเพียง 8 ท่าน เท่านั้น จันทร์-ศุกร์ 5-9 มีนาคม 2561


- รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ

- ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่ใช้กับงานซ่อมโทรศัพท์มือถือ

- การฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

- การยกเปลี่ยนอะหลั่ย IC ต่าง ๆ ที่ช่างซ่อมต้องรู้

- การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดับเปิดไม่ติด ,กระดิ่งไม่ดัง ,ไมค์ไม่ทำงาน เครืองค้าง ,ติดแล้วก็ดับ, โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ การเช็คทั้งภาครับและภาคส่ง ,เปลี่ยนจอ รวมทุกอาการที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น I-PHONE,NOKIA,SAMSUNG,I-MOBILE,SONY เครื่องจีน ฯลฯ รวมถึงการประเมินราคาค่าซ่อม

- สอนการใช้ SOFTWARE ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือด้วยคอมพิวเตอร์ ปลดล็อค ลงโปรแกรม

- สอนการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ ลงคอมพิวเตอร์ การเซ็ตค่าต่าง ๆ เซ็ต port usb port ฯลฯ

- สอนการดูลายวงจรโทรศัพท์มือถือ

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านโทรศัพท์มือถือ จากประสบการณ์จริง
กระทู้ล่าสุด
ดูกระทู้ทั้งหมด